Homepage»Pranostiky»Pranostiky na duben

Pranostiky na duben

Pranostiky na měsíc duben vám řeknou, jaké počasí můžeme v jarním období očekávat. V měsíci duben vám nabízíme 85 pranostik, které naleznete níže seřazené dle dnů v měsíci duben.

Vyberte si pranostiky pro Vámi zvolený měsíc:

Celý měsíc duben

 • Kam se nese první bouřka, tam ostatní za ní táhnou.
 • Jaký duben - takový říjen.
 • Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru nenajde.
 • Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
 • Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
 • Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjenmý jistě.
 • Co duben našetří, to květen spálí.
 • Když jest plný Měsíc a není oblaky zastřený, tedy vždy stahuje stromový květ, takže se zadusí.
 • Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.
 • Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom.
 • Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní.
 • Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.
 • V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom.
 • Hrom v dubnu - dobrá novina, mráz květů více nepostíná.
 • Po bouřce v dubnu připadají mrazíky.
 • Hřímání tohoto měsíce veselý a hojný rok, ale zlých smrt předpovídá.
 • Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
 • Duben časy mění a obdaří fiolů zemi.
 • Duben hojný vodou - říjen vínem.
 • Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
 • Na mokrý duben - suchý červen.
 • Dubnový sníh rodí trávu.
 • Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
 • Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.
 • Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.
 • V dubnu čas a panský kvas.
 • Ranní déšť a dubnový čas jest stejný.
 • V tomto měsíci jest obyčejně mnoho silných větrů, nato hned sníh, déšť, kroupy, slunečnost a protože stále proměnitelné povětří, že se sotva v celém roku takové nalézá.
 • Březen - za kamna vlezem; duben - ještě tam budem.
 • Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.
 • Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá.
 • Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.
 • Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám, senu přístup žádný.
 • Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
 • Mokrý duben - hojnost ovoce.
 • Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.
 • Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
 • Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno.
 • Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
 • 1. dubna

 • Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.
 • 5. dubna

 • Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
 • 6. dubna

 • Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
 • Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý.
 • Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda.
 • 7. dubna

 • Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.
 • Když prší do božího hrobu, bude žíznivý rok.
 • Jestli před Velikou nocí ten den anebo v Bílou sobotu prší, bude hojně pršet mezi Velikou nocí a svatým Duchem.
 • 8. dubna

 • Hezky-li na Boží hod velikonoční, s prací na poli zčerstva počni.
 • Jasné počasí o velikonocích - nastane léto o letnicích.
 • Na velikonoce jasno - bude laciné máslo.
 • Velikonoce krásné úrodu nám dají, pakli slunce hasne, louky sucho mají.
 • Vítr, který od velikonoc do svatého Ducha panuje, drží se celý rok.
 • Na Velkou noc bude-li málo pršeti, ne mnoho píce pro sucho bude měti; pakli tan den jasno bude, máslo, omastek lacino přijde.
 • Velikonoční a velkopáteční déšť zřídka přináší žním požehnání.
 • Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu.
 • Déšť velikonoční suchou potravu přináší, ale čas pěkný, hojně sádla a potrav.
 • Když na velikonoční neděli prší, na každé pondělí až do svatého Ducha pršeti bude.
 • Prší-li na Boží hod velikonoční, bodou všecky neděle až do letnic deštivé.
 • Na Boží hod velikonoční prší, sucho úrodu poruší.
 • 23. dubna

 • Prší-li na svatého Vojtěcha, neurodí se švestky.
 • 24. dubna

 • Je-li na svatého Jiří krásně, bude po něm jistě ošklivo.
 • O svatém Jiří krásně-li a teplo, následuje nepříjenmá a mokrá povětrnost.
 • Jasný Jiří - pěkný podzimek.
 • Hřmí-li před Jiřím, bude sníh po něm.
 • Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za kamny dobře.
 • Když před Jiřím rosa, to před Michalem mráz.
 • Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
 • Na svatého Jiří rodí se jaro.
 • Jiří s teplem, Mikuláš s pící.
 • Před Jiřím sucho, po něm mokro.
 • Do sucha zaseti do svatého Jiří jest velmi dobře, ale do mokra je hrob.
 • Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
 • Jiří a Marek - mrazem nás zalek.
 • Když je na svatého Jiří mráz, bude i pod křovím oves.
 • Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí.
 • Kolik mrazů do svatého Jiří, tolik do svatého Václava.
 • Na svatého jiří když prší, nejsou na stromech žádné vlky.
 • Jak hluboko před svatým jiřím namokne, tak zase dlouho po něm vyschne (a naopak).
 • Pršelo-li před svatým jiřím, bude po něm ještě více pršet.
 • Svatý Jiří stříkne-li, jeden obrok pryč.
 • 25. dubna

 • Jiří a Marek - mrazem nás zalek.
 • Svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo.
 • Po teplém Marku se často ochlazuje.
 • Na svatého Marka, brambor plná řádka.
 • 28. dubna

 • Mrzne-li na svatého Vitala, mrzne ještě 40 dní.
 • Partneři