Homepage»Pranostiky»Pranostiky na březen

Pranostiky na březen

Pranostiky na měsíc březen vám řeknou, jaké počasí můžeme na přelomu zimy a jara očekávat. V měsíci březen vám nabízíme 74 pranostik, které naleznete níže seřazené dle dnů v měsíci březen.

Vyberte si pranostiky pro Vámi zvolený měsíc:

Celý měsíc březen

 • Březen - za kamna vlezem.
 • Březen bez vody - duben bez trávy.
 • Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude v stodole ráj.
 • Březen suchý, duben mikrý a květen větrný pytle obilím a sudy vínem naplní.
 • Mokrý březen od rolníků nenáviděn.
 • Na déšť březnový nanásleduje požehnání boží.
 • Mnoho dešťů březnových - hubené léto.
 • Jak prší v březnu, tak také v červnu.
 • Hřmí-li v březnu, tak také v červnu.
 • Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po velikonocích.
 • Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku.
 • Březnové mlhy - za 100 dní déšť.
 • Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.
 • V březnu prach - jistý hrách.
 • V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
 • Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
 • V březnu vítr břízy fouká.
 • V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.
 • Březnové slunce má krátké ruce.
 • Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát.
 • Studený marec, mokrý máj - bude humno jako ráj.
 • Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
 • Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
 • Adventní sníh dočká-li marcového, nebudeš jídat, sedláčku, chleba režného.
 • Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.
 • Březnového prachu za dukát lot.
 • V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro osení jed.
 • 1. března

 • Eudokie příznivá, ale blátivá.
 • Svatá Eudokie psa po uši sněhem zavěje.
 • 3. března

 • Skřivan si v březnu musí vrznout, i kdyby mněl zmrznout.
 • 6. března

 • Svatá Felicita z polí odmítá.
 • Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.
 • 7. března

 • O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
 • 9. března

 • Na svatého Františka déšť - neurodí se brambory.
 • 10. března

 • Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků, bude úrodný rok.
 • Podle Čtyřiceti budeš Petra míti.
 • Čtyřicet mučedníků - čtyřicet mrazíků.
 • Mrzne-li v den Čtyřiceti mučedníků, mrzne potom ještě 40 dní.
 • 12. března

 • Na svatého Řehoře, den s nocí v jedné míře.
 • Na svatého Řehoře, ledy plují do moře, vlaštovičky od moře.
 • Na svatého Řehoře, čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře.
 • Na svatého Řehoře, šelma sedlák, který neoře.
 • Na svatého Řehoře, žába hubu otevře.
 • Na svatého Řehoře, plove led do moře.
 • Na svatého Řehoře, líný sedlák, který neoře.
 • Žežule, které v březnu velmi křičí, čáp, který mnoho hřeská, divoké husy, které se ukazují, oznamují teplé jaro.
 • Přilétají k nám zase čápi, divoké husy, kačice, laštovice okolo svatého Řehoře.
 • Zahoř vytlúká ledy z lesa.
 • 17. března

 • Mrzne-li na svatou Gertrudu, jistě mrzne ještě 40 dní.
 • Mrzne-li na svatou Gertrudu, bude mrznout ještě celý mesíc.
 • 19. března

 • Je-li na svatého Josefa hezky, urodí se málo obilí.
 • Na svatého Josefa když jest krásný čas, bude úrodný rok; prší-li neb padá sníh, bude mokro a neúroda.
 • Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok.
 • Svatého Josefa vítr z Moravy - bude hodně trávy; a když z polské strany - bude zrní i slámy.
 • Na svatého Josefa sníh - urodí se hojně bílého jetele.
 • Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá čtvrt roku.
 • Mráz po svatém Josefu neuškodí květu.
 • Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou.
 • Nenajde-li led Matějova pila, najde Josefova širočina.
 • Josefova širočina ničí poslední ledy.
 • Svatý Josef přichází na led s pantokem.
 • Svatý Josef naštípe dříví a Panna Maria zatopí.
 • Svatý Josef sklání bradu, pluje zima dolů s vodou.
 • 20. března

 • Na svatého Jáchyma skončila se už zima.
 • 22. března

 • Na Kazimíra pohoda - na kobzole úroda.
 • 25. března

 • Jaké Zvěstování Boží Matky - takové velikonoční svátky.
 • Na den Zvěstování Panny Marie déšť - urodí se rež.
 • Svítí-li slunce na den Zvěstování Panny Marie, bude úrodný rok.
 • Východ slunce na Zvěstování Panny Marie předpokládá dobrý rok.
 • Když noc na Matičku jasno, bude úroda, krásno.
 • Jaro zvěstuje Zvěstování, ale zimu ještě navyhání.
 • O svatém Viktorínu už je teplo i ve stínu.
 • 30. března

 • O svatém Kvirinu už je teplo i ve stínu.
 • 31. března

 • O svaté Balbíně je už u nás po zimě.
 • Partneři