Homepage»Pranostiky»Pranostiky na květen

Pranostiky na květen

Pranostiky na měsíc květen vám řeknou, jaké počasí můžeme v jarním období očekávat. V měsíci květen vám nabízíme 68 pranostik, které naleznete níže seřazené dle dnů v měsíci květen.

Vyberte si pranostiky pro Vámi zvolený měsíc:

Celý měsíc květen

 • Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, trnopuk - z kamen fuk.
 • V květnu vrtel dešťa - hrstka bláta.
 • Májová voda vypije víno.
 • Večerní rosy v máji hodně sena dají.
 • Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
 • Suchý květen - mokrý červen.
 • Když máj vláhy nedá, červen se předá.
 • Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
 • V máji hřímoty nedělají trampoty.
 • Když se v máji blýská, sedlák si výská.
 • V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.
 • Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
 • Bujný květ - plný úl.
 • Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; ale o svatém Jáně ani za vodu džbáně.
 • Deštivý květen - žíznivý říjen.
 • Na mokrý květen přichází suchý červen.
 • Májová kapka platí dukát.
 • Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj.
 • Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - vyženem kozy v háj.
 • Sníh v máji - hodně trávy.
 • Studený máj - v stodole ráj.
 • Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
 • Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.
 • V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
 • Suchý březen, chladný máj - bude humno jako ráj.
 • Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.
 • V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
 • Mokrý máj - chleba hoj.
 • Mokrý máj - v stodole ráj.
 • Suchý březen, mokrý máj - bude humno jako ráj.
 • 1. května

 • Na Filipa Jakuba chrousti hučí, o Martině studený vítr fičí.
 • Jestli se Filip a Jakub zasměje, jistě se hnedle také čočka zaseje.
 • Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena.
 • Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se víno.
 • Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se seno.
 • Kolik Filipa Jakuba krapek, tolik sena kopek.
 • Filipa Jakuba déšť - to zlá zvěst.
 • Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas.
 • Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný rok.
 • 4. května

 • Svatý Florián si jistě může nasadit sněhový klobouk.
 • Déšť svatého Floriána je ohňová rána.
 • Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů.
 • 11. května

 • Déšť na svatého Mamerta přináší soužení, neboť v něm nic dobrého není.
 • O svatém Mamertu zima je po čmertu.
 • 14. května

 • Před 13. dnem máje nejsme ubezpečeni stálého letního povětří; po tomto dni ale není zapotřebí se obávati vínu škodnému mrazu.
 • Před Sevrácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
 • Pan Serboni pálí stromy.
 • Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka.
 • Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci.
 • Pakrác Urban bez deště - hojnost vína.
 • 15. května

 • Déšť svaté Žofie švestky ubije.
 • Svatá Žofie políčka často zalije.
 • Žofie vína upije.
 • 25. května

 • Jaký den 25. máje jakožto na den Urbana povětří jest, takový podzimek následovati má.
 • Prší-li na svatého Urbana, znamená újmu vína; pakli jest pěkný čas, dobré víno bude.
 • Pankrác a Urban bez deště - hojnost vína.
 • Svítí-li slunce na svatého Urbana, bude úroda hlavně na víně.
 • Na Urbana pěkný, teplý den - bude suchý červenec i srpen. Vinná réva nedbá toho - bude míti vína mnoho.
 • Ubran krásný, vyjasněný - hojným vínem nás odmění.
 • Pohoda na Urbana - pro sedláka vyhraná.
 • Urban bývá studený pán.
 • 27. května

 • Prší-li na svatého Ducha, jsou klepána žita.
 • Na svatého Ducha bláto - bude laciné mláto.
 • Déšť o letnicích - slunce na Boží tělo.
 • Na svatého Ducha nesvlékej kožicha; po svatém Duchu nezbavuj se kožichu.
 • O svatém Duše choď ještě v kožiše.
 • 28. května

 • Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu.
 • Když prší v pondělí svatodušní, bude zkáza na sena.
 • Partneři