Homepage»Pranostiky»Pranostiky na prosinec

Pranostiky na prosinec

Pranostiky na měsíc prosinec vám řeknou, jaké počasí můžeme na přelomu podzimu a zimy očekávat. V měsíci prosinec vám nabízíme 133 pranostik, které naleznete níže seřazené dle dnů v měsíci prosinec.

Vyberte si pranostiky pro Vámi zvolený měsíc:

Celý měsíc prosinec

 • Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
 • Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a zřetelně viděti, bude rok budoucí údorný; je-li však částečně viditelná, nebude mnoho obilí a vína.
 • Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
 • Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
 • Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
 • Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
 • Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v běhu.
 • Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé výšině.
 • V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita.
 • Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.
 • Pošmourný prosinec, dobré je znamení pro sady, lučiny i všechno osení.
 • Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
 • Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
 • Jaký prosinec - takový červen.
 • Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
 • Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.
 • Prosinec naleje a leden zavěje.
 • Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
 • Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti.
 • Prosinec promšnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžé hlavy.
 • Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.
 • Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.
 • Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
 • Jaký prosinec, takové jaro.
 • Studený prosinec - brzké jaro.
 • 1. prosince

 • Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.
 • Na svatého Eligia daleko široko tuhá zima má čtyři neděle trvati.
 • O svatém Edmundu Kampiáně ledový vítr fičí ze stráně.
 • 3. prosince

 • O Františku Xaveru vítr fičí od severu.
 • 4. prosince

 • Svatá Barbora mosty mostí, Sába hřeby ostří, svatý Mikuláš je přibíjí.
 • Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent.
 • Když ja Barborka ucouraná, bude svatý Štěpán na ledě.
 • Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude hodně trávy.
 • Má-li svatá Barbora bílý fěrtoch, bude příští rok hodně trávy.
 • Jsou-li na svatou Barboru meze přikryty sněhem, bude hojně trávy.
 • Je-li na den svaté Barbory mnoho jinovatky na stromech, bude hodně ovoce v budoucím roce.
 • Po svaté Baruši střez nosu i uší!
 • Na svatou Barboru mráz - schovej saně, hoduj vůz.
 • Svatá Kateřina prádlo máchá a Barbora je škrobí.
 • Je-li Kačenka naškrobená, je Baruška ucouraná.
 • Svatá Barbora bývá naškrobená.
 • Svatá Barbora vyhání dříví ze dvora.
 • Po sněhu Bára s Mikulášem šla.
 • O svaté Barboře, ležívá sníh na dvoře.
 • Na svatou Barboru saně do dvoru.
 • 6. prosince

 • Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
 • Svatý Mikuláš splachuje břehy (pršívá).
 • O svatém Mikuláši často snížek práší.
 • Po sněhu Bára s Mikulášem šla.
 • Svatá Barbora mosty staví, Sába hřeby ostří, svatý Mikuláš je přibíjí.
 • Na svatého Ondřeje ještě se nám ohřeje, ale na svatého Mikuláše už je zima celá naše.
 • Na svatou Kateřinu sluší se schovati pod peřinu; pak na svatého Mikuláše tuť jest zima všecka naše.
 • 13. prosince

 • Svatá Lucie noci upije a dne nepřidá.
 • Lucie noci upije (a dne nepřidá).
 • Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.
 • Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.
 • Když přijde svatá Lucie, najde tu už zimu.
 • 16. prosince

 • O svaté Albíně schovej se do síně.
 • Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.
 • O svatém Lazaru ucpi v senci každou spáru.
 • 21. prosince

 • Na svatého Tomáše nejdéle noc naše.
 • Na svatého Tomáše zima se rozpáše.
 • Na svatého Tomáše zima je naše.
 • O svatém Tomáši meluzína straší.
 • 23. prosince

 • Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.
 • 24. prosince

 • Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do Tří králů zvěstuje prý povětrnost příštích dvanácti měsíců.
 • Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se hojně vína.
 • Padá-li na Štědrý den večer v noci sníh, urodí se mnoho chmele.
 • Vítr na Štědrý den od půlnoční strany, raduj se, rok bude plenný a úrodný.
 • Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá.
 • Na Štědrý den před večeří se dává za okno miska s vodou. Zmrzne-li do rána a roztrhne-li mráz misku, ztratí se toho roku voda ve studni.
 • Jestliže večer před Narozením Páně jasno jest, bez větru a deště, a ráno slunce jasné vychází, bude úrodný rok na víno.
 • Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou vajíčka slepičky.
 • Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný.
 • Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu.
 • Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.
 • Na Adama, Evu čekej oblevu.
 • Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, urodí se jarní obilí.
 • Jitřní jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá.
 • Svítí-li na Štědrý den od deváté hodiny jasně slunce, bude krásné počasí na žně obilné, senné i otavové.
 • Jasno na den Štědrý, bude hrách tvrdý.
 • Tvrdo a jasno na Štědrý den - úroda tvrdého zboží a hrachu.
 • 25. prosince

 • Tmavým vánocům a přátelskému koláči nikdy se neraduj!
 • Tmavé vánoce - dojné krávy, světlé vánoce - ponesou slepice.
 • Tmavé vánoce - světlé stodoly.
 • Temná vánoční noc přinese světlé stodoly.
 • Světlé hody - tmavé stodoly, tmavé hody - světlé stodoly.
 • Na vánoce mnoho hvězdiček, slepice nanesou mnoho vajíček.
 • Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích.
 • Jestli vítr o vánocích věje, jest v hojnosti dobrá naděje.
 • Na Boží hod vánoční vítr od západu přinese mor, od východu válku, od půlnoci hlad, od poledne dobrý rok.
 • Připadne-li Boží narození na čtvrtek, bude rok velmi úrodný, jenom vína bude prostředně.
 • V pátek Božího narození - tuhá zima bez prodlení.
 • Je-li Božího narození v sobotu, bude málo ovoce, ale vydaří se žito.
 • V neděli Božího narození - teplá zima bez prodlení.
 • Podle počasí dnů a nocí od Božího narození do svátku Tří králů, určuje se počasí pro dvanáct měsíců příštího roku.
 • Na Boží narození o bleší převalení.
 • O vánocích obloha čistá a hvězdná, bude úrodný rok.
 • Jasné vánoce - hojnost vína a ovoce.
 • Do vánoc není ani hladu, ani zimy.
 • Lepší vánoce třeskuté než tekuté.
 • Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.
 • Levné povětří okolo vánoc přepovídá nám, že zima bude velmi dlouho trvati; to jest jestli prve nemrzlo, bude potom mrznouti.
 • Když čas před vánoci až do Tří králů mlhavý a tmavý jest, následují na to nemoci.
 • Před vánocemi neškodí mokro osení, ale tím víc po vánocích.
 • Nedej Bůh teplých vánoc a pošmourného svatého Jiří!
 • Vánoce - vánice.
 • Když vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.
 • Jsou-li vrby o vánocích plny rampouchů, bývají o velikonocích plny kočiček.
 • Vánoce v jeteli - letnice ve sněhu.
 • Zelené vánoce - bílé Velikonoce.
 • Jsou-li zelené vánoce, Velká noc bude bělit se.
 • Zelené (černé) vánoce - bílá Velkonoc.
 • Vánoce bez sněhu přináší velikou noc sněžnou.
 • 26. prosince

 • Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří.
 • Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatné se urodí.
 • Na svatého Štěpána když vítr prudce zavěje, víno před zkázou jistou se chvěje.
 • Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce.
 • Svítí-li na koledu v noci měsíc, bude ve stodole hojně obilí.
 • Když je Barborka ucouraná, chodí svatý Štěpán po ledě.
 • Chodí-li Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
 • 28. prosince

 • O Mláďátkách den se omlazuje.
 • Máme-li na Mláďátka a svatého Josefa pěkné počasí, zvednou se příští léto brambory.
 • Je-li na Mláďátka mlha na Lysé hoře, kobzole se neurodí a mladí lidé budou mřít.
 • Je-li na Mláďátka mlha, mrou děti.
 • Když se na Mláďátka chumelí ráno, mrou toho roku děti, když v poledne, mrou lidé středních let a když večer, mrou starci.
 • Prší-li na Mláďátka, budou děti mříti.
 • Na Mláďátka když prší, osýpají se děti.
 • 31. prosince

 • O Silvestru papeži snížek si již poleží.
 • Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.
 • Je-li o Silvestru v noci vítr a jasno, bude dobrého vína pořídku.
 • Na Silvestra-li větry a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti.
 • Když na Silvestra ráno sluní, v noci prudký vítr zavěje, není na vína hrubé naděje.
 • Partneři