Homepage»Pranostiky»Pranostiky na listopad

Pranostiky na listopad

Pranostiky na měsíc listopad vám řeknou, jaké počasí můžeme v podzimním období očekávat. V měsíci listopad vám nabízíme 111 pranostik, které naleznete níže seřazené dle dnů v měsíci listopad.

Vyberte si pranostiky pro Vámi zvolený měsíc:

Celý měsíc listopad

 • Teplý říjen - studený listopad.
 • Jaký listopad, takový březen.
 • Jaké povětří jest v listopadu, takové má býti měsíce března roku budoucího.
 • V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.
 • Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
 • Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.
 • Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
 • Padá-li první sníh, novembris, když země nebude zmrzlá, velikou škodu osení učiní a je vyleží aneb osení se pod sněhem paří a hnije. Ale jestli padne sníh, když země nejprve zmrzne, jest osení užitečný, nebo ono bezpečně v teple pod sněhem ve zmrznut
 • Studený listopad - zelený leden.
 • Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.
 • V listopadu hřmí - sedlák vesnou sní.
 • Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.
 • Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
 • Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.
 • Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.
 • Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude.
 • Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
 • 1. listopadu

 • Je-li na Vše svaté buková blána suchá, každý se rád za kamna schová; je-li však blána mokrá, bude zima též dosti mokrá.
 • Utni z buku třísku: je-li suchá, bude zima tuhá; je-li však vlhká, bude zima mokrá.
 • Je-li Všech svatých bouřka, bývá zima měnivá; je-li suchá z buku tříska, často v zimě pršívá.
 • Je-li tříska ze zeleného buku na den Všech svatých vyťatá suchá, následuje zima mírná; je-li vlhká, následuje zima mokrá.
 • Sedláci utnou 1. listopadu z dubového anebo bukového stromu třísku: Jestli je tříska suchá, tedy očekávají levnou zimu; jestli ale vlhká a zaostnatá, tady se domnívají, že bude tuhá zima.
 • Jíní o všech svatých věští tuhé mrazy o vánocích.
 • Když na Všech svatých mrazivo, bude zima teplivo; když déšť tu je třeba za pecu vlézt.
 • Jak na Vše svaté, tak měsíc po nich.
 • O Všech svatých větry-li jsou, znamenají zimu proměnlivou; přijdou-li ale s Ondřejem, dobré zimy se nadějem.
 • Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém Martině se vší mocí.
 • Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o svatém Martině o půlnoci.
 • Je-li o Všech svatých léto, bývá o Martině zima; je-li zima o Všech svatých, bývá o Martině léto.
 • Den Všech svatých je poslední, který léto zahání.
 • 2. listopadu

 • Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.
 • 9. listopadu

 • Svatý Teodor - mrazy lezou z hor.
 • 11. listopadu

 • Na svatý Martin - ještě se vrátím, ale na svatý Mikuláš mě tu najisto máš.
 • Po svatém Martině zima nežertuje; přichází sníh i mráz kvaltem.
 • Jaký den svatého Martina, taková též bude zima.
 • Jestli na svatého Martina jest vlhko, bude nestálá zima; pakli na týž den slunce svítí, bude tuhá zima.
 • Na svatého Martina souditi, že když mokrý den mírnou a pohodlnou zimu, jasný ale tuhou zimu znamenati měl.
 • Jestli na den svatého Martina ve dne v noci oblačno, tedy bude nestálá zima; jestli jasno a čisto, tedy následuje tuhá zima; jestli ale mlhavo, tedy též taková zima přijde.
 • Na svatého Martina slunečno - dlouhá zima.
 • Na svatého Martina pod mrakem - nestálá zima.
 • Je-li zamračeno na svatého Martina, bude zima levná; je-li jasno, bude zima tuhá.
 • Jsou-li na Martina mračna, zima je levná; jestli je noc jasná, zima je mastná.
 • Jižní vítr na Martina - mírná zima.
 • Zůstane-li listí až do Martina na stromech, čeká se dlouhá a tuhá zima.
 • Na svatého Martina nejlepší je husina; pohleď na hruď i na kosti, poznáš, jaká zima se přihostí. Je-li kobylka martinské husy hnědá, bude málo sněhu a na holo mrznout; je-li však bílá, bude hodně sněhu.
 • Půjde-li husa na Martina po ledě, příští rok dlouhé léto bude.
 • O Martině po ledu - o vánocích po blátě.
 • Na svatého Martina bývá dobrá peřina.
 • Na svatého Martina kouřívá se z komína.
 • Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o svatém Martině o půlnoci.
 • Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém Martině se vší mocí.
 • Padá-li první sníh toho dne, říkáme, že svatý Martin přijel na brůně.
 • Svatý Martin rád jezdí na brůně.
 • Padá-li sníh toho dne neb v noci, říká se, že svatý Martin přijel na bílém koni.
 • Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Přijede-li na šedém (mlhy), bude zima střídavá; přijede-li na žlutém (sucho), přijde zima tuhá a suchá.
 • Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.
 • Když svatý Martin se sněhem přiběžel, bude v něm celý měsíc ležet.
 • Martin a Kateřina na blátě - vánoce na ledě.
 • Martinův led bude vodou hned.
 • Jde-li husa o Martině po ledu, bude se po něm jistě dlouho koupat.
 • 16. listopadu

 • Na svatého Otomara neuvidíš komára.
 • 19. listopadu

 • Počasí o svaté Alžbětě povídá, jak bude v létě.
 • Z ledu Alžběta má brod, u Kateřiny znám Ond.
 • 21. listopadu

 • Jaký den na Obětování Panny Marie, taková pak zima je.
 • Když je na Obětování Panny Marie noc jasná, čistá, krutá zima se v lednu chystá.
 • 22. listopadu

 • Svatá Cecílie sněhem pole kryje.
 • 23. listopadu

 • Svatý Kliment víc než kdo jiný si zimu oblíbí.
 • Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý Petr ji ucezuje.
 • 25. listopadu

 • Martin a Kateřina na blátě - vánoce na ledě.
 • Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.
 • Chodí-li svatá Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
 • Den Kateřiny povětří ledna předpovídal.
 • Jaké počasí na svatou Kateřinu, takové jest v příštím lednu.
 • Kateřina na blátě, Vánoce na ledě.
 • Jaká svatá Kateřina, taková je celá zima.
 • Je-li Kačenka ucouraná, je Baruška naškrobená.
 • Je-li Kačenka nemocná, bývá Barborka naškrobená.
 • Svatá Kateřina prádlo máchá a svatá Barbora je škrobí.
 • Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu.
 • Na svatou pannu Kateřinu sluší se schovati pod peřinu; pak na svatého Mikuláše tuť jest zima všecka naše.
 • Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.
 • Zima-li na Kateřinu, přilož sobě o peřinu.
 • Svatá Kateřina přichází bíle oděna.
 • Hrozí-li Kateřina sněhem, přinese jej Ondřej.
 • Sníh na svatou Kateřinu věští vysoké obilí.
 • 28. listopadu

 • Adventní sníh dočká-li marcového, nebudeš jídat, sedláčku, chleba režného.
 • Chodí-li se v adventě bez kožicha, bude se v postě jistě nosit.
 • Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent.
 • Je-li prvního adventu mrazivo, bude zima trvat osmnáct neděl.
 • Začne-li zima až s adventem, potrvá deset týdnů.
 • Když na první adventní neděli nastane daleko široko krutá zima, potrvá čtyři neděle.
 • 29. listopadu

 • Na Saturnina skučí meluzína.
 • 30. listopadu

 • O Všech svatých větry-li jsou, znamenají zimu proměnlivou; přijdou-li ale s Onřejem, dobré zimy se nadějem.
 • Svatý Ondřej tichý - nebude len lichý.
 • Poletují-li na svatého Ondřeje včely, bude neúrodný rok.
 • Má-li Ondřej na stromech kapky, bude příští rok hodně ovoce.
 • Svatého Ondřeje slzice, naplní ovocem truhlice.
 • Svatý Ondřej dělá led a savtý Jiří jej láme.
 • Ondřej mosty staví, Jiří je doplaví.
 • Vlhký rok nebo suchý tak poznáš: sklenici plnou vody míti máš, na den svatého Ondřeje to činívej. Přebíhá-li vrchem voda, to znej, vlhký rok ten; stane-li se zároveň, suchý a vyprahlý bude rok ten.
 • Sníh na svatého Ondřeje, žitu velmi prospěje.
 • Sníh na svatého Ondřeje, vzešlému žitu mnoho nepřeje.
 • Na svatého Ondřeje konec pocení.
 • Na svatého Ondřeje se někdy člověk ohřeje.
 • Na svatého Ondřeje ještě se nám ohřeje, ale na svatého Mikuláše už je zima celá naše.
 • Na svatého Ondřeje mruz, chystej sedláče vůz.
 • Hrozí-li Kateřina sněhem, přinese jej Ondřej.
 • Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.
 • Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní.
 • Sníh svatého Ondřeje, oziminám nepřeje.
 • Na svatého Ondřeje hoď dřívko na vodu: Přeplyne-li, bude mokrý rok; zůstane-li na povrchu tiše, bude suchý rok.
 • Partneři