Homepage»Pranostiky»Pranostiky na únor

Pranostiky na únor

Pranostiky na měsíc únor vám řeknou, jaké počasí můžeme v zimním období očekávat. V měsíci únor vám nabízíme 130 pranostik, které naleznete níže seřazené dle dnů v měsíci únor.

Vyberte si pranostiky pro Vámi zvolený měsíc:

Celý měsíc únor

 • Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.
 • Skřivánek-li v únoru zpívat počne, v dubnu jistě umlkne.
 • Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
 • Nechce-li severňák v únoru váti, v dubnu se to musí přec jenom státi.
 • V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.
 • Když půlnoční větrové v tomto měsíci silné jsou, bývá dobrá čáka úrody na ovoce; pakli ale ne, tak přicházejí v měsíci dubnu, máji a škodí vínu a stromům.
 • V únoru prudký severníček - hojné úrody bývá poslíček.
 • Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí.
 • V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.
 • Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
 • Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben zazelená - květen mu to spálí.
 • Teplý únor - studené jaro, teplé léto.
 • V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
 • Když skřivánek v únoru zpívá, brzy se pod nosem slívá.
 • Jestli února měsíce jest teplo, nepohrdej hned pící, která ti zůstává, neb s námi ráda zima po Veliké noci zahrává.
 • Únor bílý - pole sílí.
 • Sněhový únor - sílí úhor.
 • Únorová voda - pro pole škoda.
 • Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
 • Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
 • Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
 • Když záhy taje, dlouho neroztaje.
 • Když v únoru mušky lítajú, to v marcu robky v ruce chuchajú.
 • Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
 • Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v březnu ke kamnům s ušima.
 • Je-li únor mírný ve své moci, připílí s mrazem březen i v noci.
 • Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
 • 2. února

 • Melelice na Hromnice cesty umetá a píci podmetá.
 • Na Hromnice - sněžnice, medvěd otvírá boudu; není-li vánice, zavírá ji.
 • Jestli na Hromnice mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
 • Kdyby o hromnicích napadlo jen tolik sněhu, co je na černé krávě znát, bude úrodný rok.
 • Když o Hromnicích sněží, jaro není daleko.
 • Chumelice na Hromnice končí zimu tuhou; jestli pak jasný den, očekávej druhou.
 • Na Hromnice - chumelice, netrvá pak zima více.
 • O Hromnicích zamračeno - sedlákovi spomoženo.
 • Pošmourný Hromnice - sedlákům milý velice.
 • Přejdou Hromnice - konec sanice.
 • O Hromnicích déšť - na jaře sníh; o Hromnicích sníh - na jaře déšť.
 • Na Hromnice půl krajíce a půl píce.
 • Na Hromnice o hodinu více.
 • Na Hromnice kopalinky - uschovávejte obědinky.
 • Leze-li jezevec o Hromnicích z díry, za čtyři neděle zpátky zas pílí.
 • O hromnicích teplo - medvěd staví boudu; o Hromnicích mrzne - medvěd bourá boudu.
 • Na Hromnice kalužky - ukázka na jabka a hrušky.
 • Na Hromnice husa po vodě - na velikonoce po ledě.
 • Zelené Hromnice - bílé velikonoce.
 • Když na Hromnice ze střech teče, zima dlouho se povleče.
 • Tmavé Hromnice - sedláka radost; jasno-li ale, sněží ještě dost.
 • Svítí-li slunce na Hromnice, hojnost žita i pšenice.
 • Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro.
 • Jak dlouho skřivan před Hromnicemi vrzá, tak dlouho po nich zmrzá.
 • Jak dlouho skřivánek před Hromnicemi zpívá, tak dlouho po nich bude mlčet.
 • Na Hromnice musí skřivánek vrznout i kdyby měl zmrznout.
 • Na Hromnice - skřivánek přes hranice.
 • Na Hromnice vezmi dvě kabanice.
 • Na Hromnice zima s létem potkala se.
 • Na Hromnice - půl zimnice - půl píce.
 • O Hromnicích anebo okolo Hromnic jistá zima bývá; odkuž mnozí chtějí, že jest toho času polovice zimy.
 • Na Hromnice má sedlák raději vlka ve chlévě i ženu na marách než slunce.
 • Pakli o Hromnicích jasno bývá, jistě potom zima dodržívá; jestli ale bouřlivo a sněžení, jistě že jaro již daleko není.
 • Když na Hromnice svítí, budou dlouhé niti.
 • Když o Hromnicích svítí slunce, bude prý úrodný rok. Potřebuje svítit jan tak dlouho, nežli bys se čtyřmi páry koňů otočil.
 • Panenka Maria hromničná čistá - úroda jistá.
 • Je-li Hromnice světlý den, budou konopě i len.
 • Na Hromnice jasná noc - bude ještě mrazů moc.
 • Svítí-li o Hromnicích celý den, tahej, sedláče, slámu z hnoje ven!
 • Jestli slunce svítí na den Hromnic, sníh bude ještě větší než prve.
 • Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více.
 • Hromnice-li jasné a čisté, potrvá déle zima jistě. Pakliže sněží nebo hřímá, jaro jistě v blízku dlívá.
 • 3. února

 • Je-li pěkné počasí na svatého Balžeje, zvednou se brambory.
 • Na svatého Blažeje teče-li voda kolejí jen tolik, co by vozka od biče smočil, čekají dlouhý len.
 • Prší-li na svatého Blažeje tak, že teče voda kolejem, povede se len.
 • Na svatého Blažeje pije skřivan z koleje.
 • Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje.
 • Na svatého Blažeje slunce ještě nehřeje.
 • 4. února

 • O svaté Veronice bývá ještě sanice.
 • Svatá Veronika seká ledy z rybníka.
 • 5. února

 • Svatá Agáta bývá na sníh bohatá.
 • Svatá Agáta na ranní mlhy bývá bohatá.
 • 6. února

 • O svaté Dorotě uschne košile na plotě.
 • Na svatou Dorotu rádo teče do botu.
 • Na svatou Dorotu odmeť sníh od plotu.
 • Svatá Dorota stromy sněhem ometá.
 • Svatá Dorota také na sníh bohatá.
 • 7. února

 • Svatý Radko - na poli hladko.
 • 9. února

 • Svatá Apolena v mlhu je často zahalena.
 • Svatá Apolena bývá v mlze zahalena.
 • 10. února

 • O svaté Scholastice navleč si rukavice.
 • 13. února

 • O svatém Řehoři mrazy přituhnou a vše moří.
 • 14. února

 • Svatý Valentínek - jara tatínek.
 • Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna.
 • 16. února

 • O svaté Juliáně schovej sáně.
 • O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně.
 • 18. února

 • O svatém Šimoně schází sníh ze stráně.
 • 20. února

 • Bude-li v úterý masopustní neb v středu (Popeleční) vítr aneb vichr, tehdy celý půst větrný bude.
 • Teče-li v úterý masopustní voda kolejem, bude úrodný rok a len.
 • Bude-li příjemné povětří ( v masopustní úterý), bude dosti hrachu.
 • Jaké jest masopustní úterý, taková bude Veliká noc.
 • Na ostatky lužky - budou jabka, hrušky.
 • Krátký masopust - dlouhá zima.
 • Konec masopustu jasný - len krásný.
 • Svítí-li slunce na bláznivé masopustní dni, bude pěkná pčenice i žito.
 • Svítí-li o masupustě, bude pěkná pšenice a žito podzimní.
 • Masopust na slunci - pomlázka v senci.
 • Masopust na slunci - pomlázka u kamen.
 • 21. února

 • Suchý půst - úrodný rok.
 • Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok.
 • 22. února

 • Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý petr ji ucezuje.
 • Když mrzne na Petra nastolení, mrznout bude 40 dní bez prodlení.
 • O svatém Petru nastolení je-li mráz, po 40 dní mu konec není.
 • Jak tlustý a hrubý mráz bude za noce před Stolováním svatého Petra, takový bude za 40 dní pořád.
 • Je-li na svatého Petra nastolení mráz, bude mrznout ještě 14 dní.
 • Je-li na Stolici svatého Petra zima, ještě dlouho potrvá.
 • 24. února

 • Na svatého Matěje lidské srdce okřeje, slunce pozře závěje, nad polem si skřivan zapěje.
 • Prší-li na svatého Matěje, bude se brzy síti.
 • Jaký mráz bude večer v noci na svtého Matěje, takový bude za 40 dní pořád.
 • Je-li svatého Matěje mráz malý, je jich po něm 40 malých; je-li velký, jest 40 velkých, není-li mráz žádný, je jich po něm bezpočtu.
 • Matěja - k vesnu náděja.
 • Matěja - k létu naděja.
 • Na svatého Matěje pije skřivan z koleje.
 • Na svatého Matěje do závěje naleje.
 • Na svatého Matěje, každá myší díra se zavěje.
 • Svatý Matěj zimu tratí, když netratí, obohatí.
 • Nenajde-li led Matějova pila, najde Josefova širočina.
 • Svatý Matěj boří mosty, nebo staví.
 • Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich nadělá je.
 • Svatý Matěj láme vždy led; není-li ho, zmrzne hned.
 • Najde-li Matěj led, seká he hned; nenajde-li led, dělá ho hned.
 • 27. února

 • Je-li mráz na svatého Gabriela, bývají žně veselé.
 • 28. února

 • Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda.
 • Partneři